De opvoeding van uw pup

Aan de hand van tips proberen wij u te helpen bij de bij de opvoeding van uw pup. 
Heeft u zelf goede ervaringen met een bepaalde methoden of heeft u tips en wilt u deze met ons en andere hondeneigenaren delen? Wij zien ze graag in onze mailbox.

Komt u er niet uit, aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen . Wij helpen u graag met deskundig en bruikbaar advies.

Onder het kopje "Een pup in huis", vindt u wat handige tips voor de eerste paar weken.

Puppies uit bezorgdoos

Opvoeding en africhten: enkele richtlijnen

Geef uw pup op een vriendelijke doch duidelijke manier aan waar hij zich aan te houden heeft. Wat honden het meest nodig hebben, is leiding en een idee van wat de regels zijn. Dat geeft ze zekerheid en duidelijkheid in eigen zijn rol. U moet daarbij altijd consequent optreden. Honden kunnen niet begrijpen dat iets dat de ene keer acceptabel is, dat op een ander moment schijnbaar niet is. Honden hunkeren naar voorspelbaarheid en controleerbaarheid.
Een goede roedelleider neemt niet alleen besluiten, hij heeft ook de verantwoordelijkheid om de roedelleden te beschermen en ervoor te zorgen dat ze aan hun trekken komen. U moet dus zorgen voor beweging, spel, voer en sociale contacten. Neemt u deze initiatieven, dan aanvaardt uw pup u al snel als de roedelleider en zal hij trouw zijn.
Probeer tijdens het opgroeien van uw pup omstandigheden te scheppen waarin hij zich goed kan gedragen. Als u goed gedrag beloont, brengt u hem langzaam maar zeker goede manieren bij voor de rest van zijn leven. Probeer ongewenst gedrag te voorkomen. Lukt het niet om ongewenst gedrag te voorkomen, treed dan op zodra het zich voordoet. Negeer het ongewenste gedrag of leidt uw pup af met bijvoorbeeld een spelletje.

Belonen van goed gedrag

Gedragsdeskundigen hebben ontdekt dat honden sneller en beter leren als ze worden beloond voor goed gedrag in plaats van gestraft voor wangedrag. Africhten op basis van beloning leunt op de gedachte dat “acties die worden beloond waarschijnlijk herhaald zullen worden”. Bovendien hebben honden die beloond worden voor goed gedrag een betere band met hun bazen en zijn ze minder bang dan honden die altijd straf krijgen.

 • Een beloning voor een pup kan bestaan uit een snoepje, een spelletje of het aanhalen van de pup waarbij de pup altijd moet worden geprezen. Zo leert hij dat niet alleen voor de beloning maar ook voor u zijn best te doen.
 • Er kunnen natuurlijk altijd momenten optreden waarop uw wensen botsen met die van uw pup. Bijvoorbeeld als u hem net roept als hij met een andere hond aan het spelen is. De waarde van de beloning die u hem wilt geven, moet dan groter zijn dan de beloning die hij zou krijgen als hij zou doen wat hijzelf liever wilde. Zo kunt u bij het uitlaten altijd een speeltje of een snoepje meenemen.
 • U kunt uw pup o.a. de volgende commando’s leren: komen op bevel, aan de riem lopen zonder te trekken, zitten, liggen, staan, omrollen, blijven en het loslaten van een speeltje. Het is daarbij belangrijk korte duidelijke commando’s te geven en deze commando’s dagelijks te herhalen.

Beloon uw pup onmiddellijk als hij uw commando opvolgt. In het begin combineert u bijvoorbeeld een snoepje met een verbale beloning. Daarna geeft u minder versnaperingen, maar wel altijd een verbale beloning of een aai.

 • Leer ook uw kinderen een paar simpele commando’s. Uw pup krijgt zo door dat hij de kinderen serieus moet nemen en dit vermindert de kans op wrijving.
 • Laat uw kinderen echter NOOIT alleen met uw hond. Houd altijd een oogje in het zeil als uw hond samen is met uw kinderen.
 • Een hondenschool helpt u bij het opvoeden en africhten van uw pup en zorgt er tevens voor dat uw pup gesocialiseerd wordt met andere honden. Het is raadzaam om te informeren bij meerdere hondenscholen, alvorens u de keuze maakt voor een bepaalde hondenschool.

Spel

U kunt het spelen met uw pup gebruiken als een beloning voor goed gedrag en om uw pup van ongewenst gedrag te weerhouden. Spelen is heel goed voor uw pup die daarbij zowel lichamelijk als geestelijk geprikkeld wordt en zich zal ontwikkelen tot een volwassen hond die goed kan leren en zich in onverwachte situaties goed kan “redden”. Bovendien wordt door spel de band tussen mens en hond verdiept.

Voorkomen van ongewenst gedrag

Probeer slecht gedrag te voorkomen. Probeer te voorkomen dat uw pup bijvoorbeeld op uw dure schoenen kauwt door deze weg te halen als u uw pup niet in de gaten kan houden. Geef uw hond alternatieven zoals kauwstaven of een flos om aan zijn kauwbehoefte te voldoen.

Afleiden bij ongewenst gedrag

Lukt het niet om ongewenst gedrag te voorkomen, treed dan op zodra het zich voordoet door uw pup af te leiden met bijvoorbeeld een spelletje. U kunt spelafleiding bijvoorbeeld gebruiken als uw pup kauwt op ongewenste voorwerpen, graaft in de tuin of de kat achterna zit. Als uw pup vervolgens goed gedrag vertoont, prijs hem dan.

Negeren van ongewenst gedrag

Een krachtig middel om uw pup goed gedrag aan te leren en slecht gedrag af te leren is gebruik te maken van het negeren van uw hond. Als uw pup bijvoorbeeld buitensporig veel aandacht zoekt met blaffen, opspringen, duwen, pootjes geven, janken etc., introduceer dan de negeermethode bij uw pup. U negeert het gedrag dat u wenst te stoppen of te verminderen en geeft daarentegen aandacht aan het gedrag dat u wenst aan te moedigen. Puppies reageren over het algemeen heel goed op de negeermethode. Als uw pup tegen u opspringt om u te begroeten of om aandacht te vragen, moet u hem niet aankijken, zich afwenden en hem negeren. Het beste is om uw lichaam helemaal van hem weg te draaien. Uw pup zal dan van u af gaan. Geef uw pup vervolgens het commando “zit” en als hij dat opvolgt beloont u hem. Uw pup zal dan al snel leren dat als hij niet tegen u opspringt, maar netjes gaat zitten, hij aandacht van u krijgt. Belangrijk is daarbij wel dat uw het hele gezin en iedere bezoeker consequent aan dit programma deelneemt.

 

Straffen bij ongewenst gedrag

Probeer uw pup zo min mogelijk te straffen. Gebruik straf pas in de allerlaatste instantie. Honden die vaak gestraft worden, kunnen onzeker en angstig worden en de baas en ook andere mensen gaan wantrouwen wat kan leiden tot angstig en defensief gedrag en tot angstagressie met onverwacht bijtgedrag.  

Neem dus zo min mogelijk uw toevlucht tot straf om uw zin door te drijven, maar richt uw pup af op basis van beloning. Maak de pup duidelijk wat u van hem verlangt, beloon en prijs hem als hij het goed doet en leer hem het betreffende commando voor de handeling. Ontwikkel een goede verstandhouding die is gebaseerd op vertrouwen en vriendschap, dan zal hij zich gelukkig en veilig voelen.
Er zijn echter gevallen waarin u kunt overwegen uw pup te straffen door hem te corrigeren. Bij voorbeeld als uw pup iets doet wat beslist niet kan worden geaccepteerd. U kan dan beter zijn gedrag onmiddellijk corrigeren dan het door de vingers zien, want anders zal hij dit in de toekomst herhalen. Ook als een brutale pup, vooral tijdens de pubertijd, uw bevel opzettelijk negeert omdat hij liever wat anders doet, kunt u hem corrigeren. Onmiddellijke correctie leert hem dat hij op u moet reageren als u hem een dwingend commando geeft. Voordat u uw pup in deze situatie tot de orde roept moet u er absoluut zeker van zijn dat hij niet alleen heel goed begrijpt wat hij moest doen, maar ook dat hij uw bevel heeft gehoord.

 

 • Als u besluit uw pup te corrigeren voor bepaald gedrag dan is het belangrijk dit consequent te doen en zo snel mogelijk. Bij voorkeur meteen op het moment dat uw pup het gedrag begint te vertonen en anders zo snel mogelijk tijdens of onmiddellijk na het vertonen van het ongewenste gedrag.
 • Als uw pup op het punt staat iets te doen wat onaanvaardbaar is, dan moet u een strenge houding  aannemen en op een lage, strenge toon een negatief commando als “Nee!” of “Foei!” gebruiken. Als uw pup vervolgens afziet van het ongewenste gedrag, moet u hem daar voor belonen.
 • Als uw pup echter zo brutaal is dat hij zijn zin vervolgens toch doorzet dan moet uw waarschuwing onmiddellijk door straf, in de vorm van een correctie, gevolgd worden. Deze correctie kan wederom een duidelijk “Nee!”, “Foei!” of een grom zijn met een lage stem. Om uw commando kracht bij te zetten, kunt u nu tegelijkertijd met een snel gebaar uw hand over de bovenkant van de snuit van uw pup leggen. Honden onder elkaar corrigeren elkaar op deze wijze. Als uw pup aan de riem zit, kan u hem corrigeren door middel van een korte ruk aan de riem.
 • Een hond straffen voor iets wat hij gedaan heeft toen hij alleen thuis was, is zinloos. Honden leren in zulke situaties niets omdat ze het verband tussen vergrijp en straf niet snappen, zelfs niet als ze naar de plek worden gebracht waar het vergrijp plaatsvond. Straf zorgt er dan alleen maar voor dat de hond zijn baas of de plek waarop hij gestraft werd onbetrouwbaar gaat vinden.
 • Wanneer uw hond is weggelopen en na een half uur roepen terugkomt bij zijn baas, is de eerste impulsieve reactie van de baas meestal de hond te straffen. Deze reactie is helaas fout. De hond zal namelijk ervaren dat hij gestraft wordt voor het terugkomen bij de baas. Het resultaat is dat hij zich in het vervolg wel twee keer zal bedenken voordat hij terugkomt.
 • Alle pups zijn anders en dus verschilt ook de mate van gevoeligheid. Het is belangrijk uw correctie aan uw pup aan te passen.

Probleemgedrag

Hieronder volgen enkele voorbeelden van gedrag van pups die problemen kunnen opleveren voor de omgeving.

Kauwen

Er zijn twee fases waarin puppies veel kauwen: de fase van het tandenwisselen (op een leeftijd van 14 tot 28 weken) en de ontdekkingsfase (op een leeftijd van 6 tot 10 maanden).

 • Om te voorkomen dat uw pup op alles wat in huis ligt gaat kauwen, kunt u hem daarvoor bestemde speeltjes geven. Er zijn allerlei geschikte producten verkrijgbaar. Maak de speeltjes interessant voor uw pup door er samen mee te spelen. Als uw pup kauwt op de speeltjes, moet u hem hiervoor prijzen.
 • Zorg ervoor dat u puppy genoeg te doen heeft als u hem alleen laat. Eventueel kunt u, als u uw pup alleen laat, waardevolle spullen verwijderen of uw pup in zijn bench plaatsen.
 • Als u pup toch ongewenst kauwt op voorwerpen, kunt u hem afleiden met een speeltje. Indien u het nodig acht kunt u uw pup corrigeren (zie tekst Straffen bij ongewenst gedrag). De timing is dan wederom alles bepalend en het is effectiever deze handelingen toe te passen net voordat hij begint te kauwen dan wanneer hij al begonnen is. Als u uw pup gecorrigeerd heeft, geef hem dan vervolgens iets waar hij wel op mag kauwen en prijst u hem voor zijn goede gedrag als hij hierop kauwt.
 • Omdat het kauwen op voorwerpen voor een hond zeer belonend kan zijn, is het mogelijk dat uw pup, als u hem duidelijk heeft gemaakt dat hij niet mag kauwen op een bepaald voorwerp, dit vervolgens niet meer doet als u er bij bent maar wel als u afwezig bent. Een goed gericht waterstraal uit een waterpistool kan dan als afschrikking werken. Probeer daarbij uzelf niet aan uw hond te laten zien. De hond weet niet dat u hem hebt gestraft en zal de onaangename waterstraal direct associëren met het voorwerp waarop hij aan het kauwen was. De beloning is dus verdwenen en het gevolg is dat uw pup ook niet meer het voorwerp kauwen als u afwezig bent.

U kunt dezelfde techniek toepassen indien uw hond bijvoorbeeld in de vuilnisbak rommelt.

Speels bijten

In het nest bijten puppies elkaar spelenderwijs. Eenmaal bij u thuis zal een pup proberen hetzelfde te doen. Hun tanden zijn echter behoorlijk scherp en als u met uw pup speelt, kan dit pijn doen.

 • Biedt de pup daarom een alternatief aan als hij bijvoorbeeld in uw hand wil bijten. Prijs hem als hij in het speeltje begint te bijten.
 • Eventueel kunt u ook het commando “Nee” of “Foei” gebruiken als uw pup u (te hard) begint te bijten en uw hand met een snel gebaar over de snuit van uw pup leggen. Als uw pup ophoudt met bijten, biedt u hem vervolgens een speeltje aan en prijst u uw pup als hij hierin begint te bijten.
 • Als uw pup om aandacht vraagt door u speels te bijten, moet u dit gedrag negeren door hem niet aan te kijken en uw lichaam van hem weg te draaien.

 

Boomer trimdemonstratie